VESTI I INFORMACIJE

Gard PT i PX

Gard PT i PX

NOVE RAMPE – GARD PT i PX – različiti proizvodi sa istim karakteristikama vrhunskog kvaliteta

Novi CAME GARD asortiman predstavlja najefikasnije rešenje kako za standardnu, tako i za intenzivnu upotrebu

GARD PT do 2.000.000 i GARD PX do 5.000.000 ciklusa, sa potpunom efikasnošću savršeno rešenje za parkirališta

BRZE PERFORMANSE, brzo otvaranje i zatvaranje sa laganim pokretanjem i zaustavljanjem

CRVENO/ZELENO LED SVETLO, na poklopcu kućišta i na poluzi ima funkciju semafora

POLUGA DO 4m DUŽINE, sa 3.8m slobodnog prolaza

SISTEM ZA PRELAMANJE POLUGE RAMPE, dostupno za ugradnju na objektima sa ograničenom visinom