VESTI I INFORMACIJE

Nove daljinske komande

Nove daljinske komande

Novi proizvod!

Nove daljinske komande!

TOP – daljinska komanda sa dvostrukom frekvencom i fiksnim kodom

Mogućnost upravljanja sa nekoliko sistema na različitim frekvencama,

433,92 MHz i 868,35 MHz, bez podešavanja.

Dostupno u šest različitih boja, u dvokanalnoj i četvorokanalnoj verziji.