Extra flat

Extra flat makazaste platforme – platforme sa najnižom visinom u zatvorenom položaju

Flash AS extra flat makazaste platforme omogućavaju najveću efikasnost tereta. Perfektne su za podizanje paleta, bez potrebe za pravljenjem dodatnog kanala/otvora za instalaciju.

U trenutku kada je u potpunosti zatvorena, ima veoma malu visinu, a poseduje I upravljačku jedinicu za kontrolu hidraulike, koja se instalira eksterno u odnosu na strukturu platforme. Ukoliko je potrebno, moguće je kompletirati mašineriju sa pristupnom rampom, kako bi se dodatno olakšao utovar i istovar.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije:
Gornja platforma od 1.400 x 900 mm do 1.600 x 1.000 mm

Redukovana visina u zatvorenom stanju:
Od 80 do 105 mm

Kapacitet:
Od 1.000 do 2.000 kg

Motor:
Snage 0.75 Kw, 380V 50 Hz, uključujući kontrolnu upravljačku jedinicu i “dead-man” prekidač u slučaju nužde

Boja:
Plava RAL 5010

Sigurnost:
Sve potrebne sigurnosne mere su uključene, prema EN1570-1 standardu

FOTOGRAFIJE

POVEZANA DOKUMENTA

ArmoLift

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

VIDEO