OPREMA

KONTROLNA TABLA

/

ZA ŠIRINU PROLAZA

do 1.2M

TIP PROIZVODA

ZAOKRETNA BARIJERA

KOMPATIBILNOST


OPREMA ZA PEŠAČKE ZAOKRETNE BARIJERE

Modularni sastav ograda od poliranog nerđajućeg čelika AISI 304. Jednostavno se sastavljaju, vrlo su korisne u kombinaciji sa raznim vrstama zaokretnih barijera, kako pojedinačno za usmeravanje protoka osoba tako i za ograđivanje područja različitih namena.

Ograda Smart
Elegantna dopuna zaokretnim, mehaničkim i krilnim barijerama

Ograda za prolaz kolica
Rešenje za trgovačke centre svih dimenzija, od male radnje do hipermarketa

Ograda Top
Prirodna dopuna za zatvaranje u sastavu zaokretnih barijera

Exitpass
Rešenje u kombinaciji sa zaokretnim, mehaničkim i krilnim barijerama pruža garanciju potpune sigurnosti.Opremljen je antipanik ručkom sa konstrukcijom od nerđajućeg čelika AISI 304.