RBM84

KONTROLA PRISTUPA

Rbm 84 – tehnologija, fleksibilnost, dostignuće u kontroli pristupa do 5500 korisnika

Može upravljati i potpuno kontrolisati prolaz gde god je to potrebno. Idealno rešenje za kompanije, sportske objekte, distributivne centre.

Kompletan sistem za upravljanje prolazima i kontrolu pristupa zaposlenih. Sistem poseduje specifičan software koji omogućava upravljanje do: 60 modula za proširenje Rbm-a, 128 prolaza, 128 digitalnih ulaza, 5500 korisnika.

POVEZANA DOKUMENTA

CAME RBM84

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME RBM48

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…