UPRAVLJAČKA OPREMA

UPRAVLJAČKO-SIGURNOSNA OPREMA AUTOMATSKA VRATA

Asortiman Came dodatne opreme posvećen automatskim kliznim i krilnim vratima ističe se u pogledu nivoa sigurnosti i efikasnosti: infracrveni radar, mikrotalasni senzori, senzor dodira, nagazni senzori, mikro fotoćelije. Kompletna rešenja, koja ispunjavaju sve uslove za bilo koju vrstu ugradnje, moraju biti testirana u skladu sa parametrima koji su propisani važećim tehničkim propisima.

UPRAVLJAČKA OPREMA

Selektor funkcija
Osnovni element koji omogućava upravljanje vratima, mogućnost biranja načina rada i kontrola kretanja.

Senzor dodira
Manualna komanda koja omogućava otvaranje vrata jednostavnim dodirom senzora. Izuzetno pogodno za bolnice, laboratorije, kancelarije, toalete i svuda gde higijena mora biti na visokom nivou.

Podesivi infracrveni senzor
Najbolji odgovarajući automatski brzi način otvaranja vrata. Omogućava nesmetan protok ljudi bez zadržavanja. Posebno adekvatan za komercijane objekte.

Podesivi mikrotalasni senzor
Specifičan senzor za prepoznavanje ljudi ili vozila. Pogodan za korišćenje u supermarketima, šoping molovima i industrijskim objektima.

Numerički kod selektor – šifrator
Posebno dizajniran uređaj za upravljanje sa visokim stepenom sigurnosti. Tačnije, samo autorizovani korisnici, ličnim kodom mogu upravljati vratima.

Proximiti čitač kartice
Posebno dizajniran uređaj za upravljanje sa visokim stepenom sigurnosti. Takođe, samo autorizovani korisnici, proximiti karticom mogu upravljati vratima.

SIGURNOSNA OPREMA

Mikro fotoćelije
Osnova u korišćenju bilo kog sistema, koja obezbedjuje sigurnost. Skoro neprimetan, može se estetski uklopiti u bilo koji moderni aluminijumski profil

Sigurnosni mikrotalasni senzor
Specifičan uređaj za sigurnost pri prolasku koji se ugrađuje na krilna automatska vrata. Idealan je za objekte gde je potreban visok stepen sigurnosti kao što su škole ili bolnice.

Električna brava
Sistem koji je neophodan za zaključavanje automatskih vrata.

Baterijsko napajanje
Sistem koji omogućava normalan rad automatskih vrata u slučaju nestanka električne energije.