DALJINSKA KONTROLA UPRAVLJANJA

DALJINSKA KONTROLA UPRAVLJANJA

Višekanalni i višekorisnički daljinski upravljači na 433,02 MHz i 868,35 MHz. Jednostavan dizajn, ergonomija, tehnologija i raznovrsna primena.

Daljinski upravljači na 433,92 MHz

Atomo
Daljinski upravljač Atomo, kombinacija dizajna i tehnologije, elegantan, proizveden od specijalnih materijala, ali iznad svega pouzdan. Atomo koristi dinamičan kod koji varira sa svakim impulsom i garantuje maksimalnu sigurnost pri emitovanju signala sa 4.294.967.896 mogućih kombinacija. Ova daljinska komanda postoji u dvokanalnoj i četvorokanalnoj verziji.

Top EE
Daljinski upravljač Top EE, višekorisnički daljinski upravljač sa 16.777.216 mogućih kombinacija, za bolju zaštitu od pokušaja kloniranja. Funkcija samoučenja olakšava memorisanje koda s jednog daljinskog upravljača na drugi. Mogućnost implementacije funkcije transpondera. Ova daljinska komanda postoji u dvokanalnoj i četvorokanalnoj verziji.

Twin
Daljinski upravljač Twin, višekorisnički daljinski upravljač, idealan za stambene zgrade. Key Code tehnologija, kod-lozinka koja sprečava dupliranje drugih daljinskih upravljača bez ovlašćenja. 16.777.216 mogućih kombinacija. Ova daljinska komanda postoji u dvokanalnoj i četvorokanalnoj verziji , a takođe i sa funkcijom transpodera.

Daljinski upravljač na 868,35 MHz

Top
Daljinski upravljač Top, višekorisnički daljinski upravljač sa 16.777.216 mogućih kombinacija, za bolju zaštitu od pokušaja kloniranja. Funkcija samoučenja olakšava memorisanje koda s jednog daljinskog upravljača na drugi. Mogućnost implementacije funkcije transpondera. Ova daljinska komanda postoji u dvokanalnoj i četvorokanalnoj verziji.

POVEZANA DOKUMENTA

CAME ATOMO

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME TOP

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME TWIN

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME TOP 868.35 MHz

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME ATOMO AT02EV

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Pakovanje

preuzmite dokument…

CAME ATOMO AT04EV

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Pakovanje

preuzmite dokument…

CAME TOP 432A 434A

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME TOP 432S

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Pakovanje

preuzmite dokument…

CAME TOP 868.35 MHz 862EV

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Pakovanje

preuzmite dokument…

CAME TOP 868.35 MHz 864EV

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Pakovanje

preuzmite dokument…