PKM

PARKING SISTEM NAPLATE

Came PKM – rešenje za srednja i velika parkirališta.

PKM integrisan sistem plaćanja omogućava centralizovano upravljanje parkiralištima sa minimalnim ulaganjima i može pružiti širok spektar karakteristika. Sastoji se od ulaznog terminala, manualne ili automatske stanice za plaćanje, servera i izlaznog terminala.

Tehnologija raspoređena u PKM smanjuje troškove i složenost sistema minimizirajući broj potrebnih pokretnih delova u poređenju sa drugim sistemima – takođe nudi povećanu pouzdanost.

Jednostavnost sistema ne znači kompromis u funkcionalnosti. PKM se može koristiti u kombinaciji sa automatskim prepoznavanjem registarskih tablica, IP interfonskom komunikacijom, sigurnosnim kamerama, beskontaktnim karticama i mnogim drugim tehnologijama.

POVEZANA DOKUMENTA

CAME PKM

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PKM MANUELNA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM MANUELNA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM AUTOMATSKA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM AUTOMATSKA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM
ULAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM
ULAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKM
IZLAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PKM
IZLAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…