PS BARCODE

PARKING SISTEM NAPLATE

PS Barcode – rešenje za mala i srednja parkirališta.

U pitanju je kompletan sistem za upravljanje i kontrolu parking prostora. Ovaj sistem pojednostavljuje proceduru pristupa, plaćanja i odlaženja, i idealna je solucija kako za mala tako i za srednja parkirališta.

Sistem PS Barcode poseduje specifičan softver za upravljanje naplatom preko posebno dizajniranih kartica sa bar kodom. Kapacitet sistema je 7500 povremenih korisnika, preko kartica sa barkodom i 2500 stalnih korisnika, preko proximity kartica. Dati sistem pruža mogućnost povezivanja više ulaznih / izlaznih automata (do 8), kao i više naplatnih mesta (do 16).

OPIS RADA SISTEMA

Povremeni korisnici – naplata
Na ulazu u zonu sa naplatom parkinga, korisnik iz ulaznog automata uzima karticu sa bar kodom na kojoj su prikazani datum i vreme ulaska.

Prilikom napuštanja parkirališta korisnik daje karticu operateru, koji vrši očitavanje bar koda i nakon naplate vremena provedenog na parkirališu, korisnik karticu ubacuje u izlazni automat koji automatski daje komandu za otvaranje rampe i omogućuje korisniku izlazak.

Ukoliko na parkiralištu postoji potreba za besplatnim parkiranjem u određenom vremenskom intervalu, korisnik nema potrebe da svoju karticu odnosi na overu kod operatera, već je dovoljno da pri izlasku svoju karticu ubaci u izlazi automat i rampa će se automatski podići i omogućiti izlazak. Ukoliko je prekoračeno predviđeno vreme besplatnog parkiranja, izlazni automat neće prihvatiti karticu i vratiće je korisniku koji je u toj situaciji mora odneti operateru na overu i naplatu.
Maksimalan kapacitet ulaznog automata je 2000 kartica.

Stalni korisnici – pretplatnici
Stalni klijenti parking prostora poseduju pretplatnu proximity karticu za ulazak i izlazak sa parkinga koju overavaju na ulaznom PSE3000 i izlaznom automatu PSU3000.

Softver obezbeđuje više različitih načina programiranja kartice, kao što su:
– Prepaid funkcija (iznosom i vremenom definasan kredit)
– Naplata po vremenu (sa definisanim kreditom)
– Fiksni dnevni kredit
– Besplatno parkiranje odredjenim danima (vikend, praznici…)

Takođe softver poseduje Antipassback funkciju – zaštita kojom se blokira korišćenje iste kartice vozila koje je već na parkingu.
– Sistem PS-3000 sadrži sledeće standardne komponente:
– Ulazni automat PSE3000 sa proximiti čitačem
– Izlazni automat PSU3000 sa proximiti čitačem
– Elektronski Data centar sa upravljačkim softverom RBMP1
– Interfejs za povezivanje PC50
– Softver
– Računarsku konfiguraciju

Dodatne opcije Sistema PS Barcode su:
– Display za indikaciju popunjenosti parking prostora
– Interfonska komunikacija
– Dodatna naplatna stanica ( bez PS – računara )
– Automat za naplatu metalnim novcem
– Semafor sa kontrolerom

POVEZANA DOKUMENTA

CAME PS BARCODE

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PS BARCODE

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PS BARCODE

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…