Swing lip

Swing lip utovarne rampe / Utovarne rampe sa preklopnom klapnom

Utovarne rampe sa preklopnom klapnom za najsigurniji i najbrži utovar i istovar!

Utovarne rampe sa preklopnom klapnom omogućavaju jednostvano korišćenje operateru, visoku prilagodljivost na situacije prilikom utovara i kvalitet standardnog proizvoda. Ove utovarne rampe su proizvedene uz pomoć robota I u poređenju sa tradicionalnim ručnim rampama, svaka šansa za grešku je predupređena, povećavajući nivo pouzdanosti.

Preklopna klapna dužine 400 mm nalazi se u standardnoj verziji (jedna od najdužih na tržištu), omogućavajući siguran kontakt sa šasijom kamiona prilikom utovara odnosno istovara.

Šarke koje se same čiste – Specijalne šarke otvorenog tipa održavaju preklopnu klapnu čistom od prljavštine i prašine, na taj način izbegavajući blokiranje.

Lako održavanje – Motor je ugrađen u donji okvir, na lako pristupačnom mestu, za brzu proveru ulja tokom održavanja.

FOTOGRAFIJE

POVEZANA DOKUMENTA

Armo Swing Lip

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

Armo Swing Lip

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

Armo Swing Lip

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

VIDEO