Telescopic lip

Telescopic lip utovarne rampe / Utovarne rampe sa teleskopskom preklopnom klapnom

Utovarne rampe sa teleskopskom preklopnom klapnom omogućavaju najsigurniji utovar

Rampe sa teleskopskom preklopnom klapnom RXE i RZS serije se koriste u specifičnim situacijama gde standardna rampa sa preklopnom klapnom ne može da se koristi (okruženja gde je hladno, za utovar kontejnera, itd.).

Teleskopska preklopna klapna od 500 mm ili 1000 mm dužine je u mogućnosti da nalegne na šasiju kamiona iz svih pozicija.

Kontrolna upravljačka jedinica sa dva tastera omogućava da se gornji okvir (gore/dole) i preklopna klapna (napred/nazad) kontrolišu nezavisno, tako da se klapna može dovesti u poziciju koja vam najviše odgovara.

Taster za automatsko parkiranje – kada su sve operacije završene, samo JEDNIM pritiskom utovarna rampa se automatski vraća u početni položaj.

FOTOGRAFIJE

POVEZANA DOKUMENTA

Armo pretovarna tehnika

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

Armo pretovarna tehnika

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

Armo teleskopske
rampe

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

Armo utovarne
rampe

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

VIDEO