OKOV ZA KAPIJE I VRATA

U modernoj industriji nema mesta za lošu realizaciju dobrih ideja. Zbog toga u razvijanju naših proizvoda primenjujemo znanje, iskustvo i tehnologiju koji rezultuju inovacijama tokom 40 godina.

Okovi za kapije i vrata, firme Rolling Center, su stvoreni prema najvišim procesnim standardima i uz pomoć najnovije tehnologije kako bismo zadovoljili striktne parametre kontrole.

REALIZACIJA PROJEKATA