OPTIMA

SISTEM NAVOĐENJA U GARAŽAMA

Optima sistem automatskog navođenja vozila za parkiranje omogućava brzi promet vozila I najkraću putanju do slobodnih parking mesta.

Brza detekcija i indikacija slobodnih mesta podrazumeva neposredno povećanje prometa vozila i profitabilnost parkinga, kao i ove dodatne prednosti:
– Povećana sigurnost od požara u parking prostorima zahvaljujući ugrađenim senzorima temperature.
– Centralizovana, nezavisna postavka za svaki senzor, uključujući visinu, prilagođavajući se specifičnom obliku svakog parkinga.
– Optimizacija potrošnje električne energije u parkiralištu zahvaljujući automatskom podešavanju osvjetljenja u zavisnosti od različitih konfigurabilnih faktora.
– Efikasnija upotreba i distribucija, zahvaljujući sekvencijalnom sistemu zauzetosti po zonama (potpuno konfigurisano).
– Sve ove funkcije zasnovane su na uspostavljanju komunikacione mreže koja integriše volumetrijske senzore prisustva, informacione displeje, automatske rampe i računarsku centralnu jedinicu.

POVEZANA DOKUMENTA

CAME OPTIMA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PARKING SISTEMI

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…