PS TOKEN

PARKING SISTEM NAPLATE

PS Token – rešenje za mala parkirališta.

Kompletan sistem za naplatu parkiranja, kako za povremene korisnike, tako i za pretplatnike. Token je proximity žeton koji se koristi za povremene korisnike, služi za snimanje i čuvanje podataka. Zapis koji se snima prilikom ulaska koristi se za naplatu i napuštanje parkirališta, a sadrži podatke o datumu i vremenu ulaska.

Karakteristike
– Lak za korišćenje i upravljanje parkiralištima koja koriste tokene
– Idelan za upravljanje povremenih korisnika
– Vlasnici sezonskih kartica mogu koristiti ovaj sistem uz pomoć praktičnih transponder kartica
– Modularnost i fleksibilnost ovog rešenja omogućavaju odgovor na kompleksne, višespratne sisteme, sa višestrukim ulazima i izlazima

POVEZANA DOKUMENTA

CAME PS TOKEN

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PS TOKEN

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Brošura

preuzmite dokument…

CAME PS TOKEN

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…