PKE

PARKING SISTEM NAPLATE

Came PKE – rešenje za velika složena parkirališta i višespratne garaže.

PKE sistem je sveobuhvatno rešenje za kontrolu parkinga i povećava zadovoljstvo krajnjeg korisnika zbog pouzdanosti rada i niza proizvoda koji zadovoljavaju sve zahteve. Da bi to učinili, naš sistem upravljanja parkiralištem PKE zasnovan je na mreži automatskih uređaja koji regulišu pristup, kontrolu plaćanja i evidentiraju sve aktivnosti u parkiralištu.

Karakteristike:
Smanjenje troškova upravljanja parkingom.
Potpuna adaptacija prema zahtevima parkirališta.
Integrisani sistem koji olakšava instalaciju, rukovanje i održavanje parkirališta.
Daljinska i centralizovana kontrola sistema parkiranja.
Automatsko snimanje svih događaja parkiranja za potrebe računovodstva i / ili revizije.
Mogućnost integracije sa rešenjima trećih strana.

POVEZANA DOKUMENTA

CAME PKE AUTOMATSKA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE AUTOMATSKA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE
ULAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE
ULAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE
IZLAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE
IZLAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE SLIM
ULAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE SLIM
IZLAZNI TERMINAL

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE BEZGOTOVINSKA
NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE BEZGOTOVINSKA
NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKEMANUELNA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Engleski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…

CAME PKE MANUELNA NAPLATNA STANICA

JEZIK DOKUMENTA:
Srpski

TIP DOKUMENTA:
Tehničke specifikacije i instalacija

preuzmite dokument…